Bokstav Län
A, AA, AB Stockholms stad (Stockholms överståthållarskap; t.o.m. 1968)
AB Stockholms län (fr.o.m. 1969)
AC Västerbottens län
B, BA Stockholms län (utom Stockholms stad, t.o.m. 1968)
BD Norrbottens län
C Uppsala län
D Södermanlands län
E Östergötlands län
F Jönköpings län
G Kronobergs län
H Kalmar län
I Gotlands län
K Blekinge län
L Kristianstads län (numera del av Skåne län)
M Malmöhus län (används numera ofta för Skåne län)
N Hallands län
O, OA Göteborgs och Bohus län (används numera ofta för Västra Götalands län)
P Älvsborgs län (numera del av Västra Götalands län)
R Skaraborgs län (numera del av Västra Götalands län)
S Värmlands län
T Örebro län
U Västmanlands län
W Kopparbergs län (nuvarande Dalarnas län)
X Gävleborgs län
Y Västernorrlands län
Z Jämtlands län